REFERANSER

Statsbygg:

Pågående rammeavtale for region Øst sine eiendommer i Oslo og Akershus.

Obos Prosjekt:

Pågående samarbeid med Obos Prosjekt med ombygginger og skadeutbedring.

Gjensidige Forsikring:

Pågående rammeavtale med Gjensidige Forsikring på skadeutbedring/ gjenoppbygging etter forsikringsskader.

Tryg Forsikring:

Pågående rammeavtale med Tryg Forsikring på skadeutbedring/ gjenoppbygging etter forsikringsskader. Best Totalentreprenør AS- avd Drammen har vunnet Tryg sin bærekraftpris 2022. Se Miljø&Bærekraft for begrunnelse.

Codan Forsikring:

Pågående rammeavtale på skadeutbedring/ gjenoppbygging etter forsikringsskader.

Lørenskog Kommune:

Pågående rammeavtalepartner fra 2020 gulv og malerarbeider.

Rælingen Kommune:

Pågående rammeavtale på gulv og maler- og tømrer arbeider.

Stange Kommune:

Byggentreprenørtjenester.

Oslo Kommune Utviklings og Kompetanse etaten:

Pågående rammeavtale på samkjøp av malerarbeider.

Studentsamskipnaden SiO:

Pågående rammeavtale som totalentreprenør.

Munch Museet:

Rammeavtale tømrer- og malerarbeider.

Statens Vegvesen:

Håndverkertjenester.

USBL:

Håndverkertjenester.

Norges Bank:

Maler- og gulvarbeider.

Drammen Eiendom KF:

Rammeavtale malerarbeider.

 

I tillegg har vi erfaring fra tidligere rammeavtaler fra både private og offentlige etater bl.a. If Skadeforsikring, Universitetet i Oslo, Aker Sykehus, NAV, Omsorgs Bygg, FFI, ØRIK, Bymiljøetaten og Skedsmo Kommune.