REFERANSER

Statsbygg:

Pågående rammeavtale for region Øst sine eiendommer i Oslo og Akershus.

Obos Prosjekt:

Pågående samarbeid med Obos Prosjekt med ombygginger og skadeutbedring.

Gjensidige Forsikring:

Pågående rammeavtale med Gjensidige Forsikring på skadeutbedring/ gjenoppbygging etter forsikringsskader.

Tryg Forsikring:

Pågående rammeavtale med Tryg Forsikring på skadeutbedring/ gjenoppbygging etter forsikringsskader.

Codan Forsikring:

Pågående rammeavtale på skadeutbedring/ gjenoppbygging etter forsikringsskader.

Oslo Kommune Utviklings og Kompetanse etaten:

Pågående rammeavtale på samkjøp av tømrer- og malerarbeider.

Studentsamskipnaden SiO:

Pågående rammeavtale som totalentreprenør.

Boligbygg Oslo:

Pågående rammeavtale på håndverkertjenester ubebodde leiligheter.

Omsorgsbygg Oslo:

Pågående rammeavtale på gulv og malerarbeider.

Lørenskog Kommune:

Ny rammeavtalepartner fra 2020 gulv og malerarbeider.

Rælingen Kommune:

Dynamisk innkjøpsordning.  

I tillegg har vi erfaring fra tidligere rammeavtaler fra både private og offentlige etater bl.a. If Skadeforsikring, Universitetet i Oslo, Aker Sykehus, Rælingen Kommune, Bymiljøetaten og Skedsmo Kommune.