PROSJEKTER

BEST har gjennom tiden hatt mange og svært varierte oppdrag. Typiske oppdrag er baderomsrehabiliteringer, brann- og vannskader, luktproblematikk, fasader, tilbygg og ombygginger.

Her er noen av våre prosjekter:

GULV

GULV

TRAPP GULV

TRAPP

MATERIALLEVERING FOR GJENSIDIGE

TOTALREHABILITERING MAROMA

MALING PÅ KAIA FOR OSLO HAVN

GAMMELT KONTOR BLE KJØKKEN

DET STARTET MED EN VANNSKADE

MEN ENDTE OPP MED

TOTALREHABILITERING

AV BADET I BÆRUM

MYNTGATA 2 FØR OPPSTART 

OG NÅR GATEKUNSTERNE VAR FERDIG 

GJENOPPBYGGING AV HYTTE FOR TRYG

ETTER BRANN I HURDAL

BYSTYRESALEN OSLO RÅDHUS

FIKK NYTT GULVBELEGG 

UTEN Å DEMONTERE BENKER

BLE GULVLEGGERNE SATT PÅ PRØVE