PROSJEKTER

BEST har gjennom tiden hatt mange og svært varierte oppdrag. Typiske oppdrag er baderomsrehabiliteringer, brann- og vannskader, luktproblematikk, fasader, tilbygg og ombygginger.

Her er noen av våre prosjekter:

MATERIALLEVERING FOR GJENSIDIGE

TOTALREHABILITERING MAROMA

MALING PÅ KAIA FOR OSLO HAVN

GAMMELT KONTOR BLE KJØKKEN

DET STARTET MED EN VANNSKADE

MEN ENDTE OPP MED

TOTALREHABILITERING

AV BADET I BÆRUM

MYNTGATA 2 FØR OPPSTART 

OG NÅR GATEKUNSTERNE VAR FERDIG 

GJENOPPBYGGING AV HYTTE FOR TRYG

ETTER BRANN I HURDAL

BYSTYRESALEN OSLO RÅDHUS

FIKK NYTT GULVBELEGG 

UTEN Å DEMONTERE BENKER

BLE GULVLEGGERNE SATT PÅ PRØVE