Text

  Håndverk og service siden 1970

  

Text

MILJØ

Text

BEST er opptatt av miljø og har vært Miljøfyrtårnbedrift siden juli 2012.


BEST Totalentreprenør sine miljømål 2018-2020:

  • Avgrense miljøbelastningen ved produkt- og materialvalg
  • Redusere den miljøbelastningen som følger av avfallsproduksjon og – håndtering
  • Redusere utslipp av CO2


BEST er vant til å jobbe i miljøer hvor det blir praktisert ”rent bygg”.

Image
Text

Kildesortering og resirkulering blir ivaretatt sammen med bl.a. Franzefoss og iSekk.

Alt avfall fra prosjekter skal kildesorteres der dette er mulig.


Vi bruker kun vannbaserte produkter innen maler- og gulvbeleggarbeider der dette er mulig. Alle våre håndverkere er blitt skolert i forbindelse med ”det store vannskillet” i vår bransje. 


For å verne om det ytre miljø gjøres nyinnkjøp av varebiler med el. biler, hybrider eller fossilbiler med redusert utslipp av CO2. Kjøring i tjeneste forsøkes planlagt slik at det ligger på et minimum. Kjøring med tjenestebil skal tilstrebes og gjøres med en passasjer.


Ved innkjøp av varer og tjenester skal det alltid etterspørres produkter med så lav miljøbelastning som mulig. Kvalitet skal velges framfor pris der dette kan forsvares. Innkjøp skal kalkuleres/forhåndsberegnes slik at spill og avkapp minimaliseres.

Image
Text

KONTAKT OSS


Du kan kontakte oss ved å trykke på link til e-post adresse: kontor@besttotal.no
eller kontakte oss på telefon: 22 71 50 60 Vakttelefon: 90 03 72 62

FAKTURAADRESSE: Best Totalentreprenør AS, Østre Aker vei 205, 0975 Oslo.  Vi ønsker faktura tilsendt som pdf. vedlegg i e-post til: besttotal@faktura.poweroffice.net 

Vi kan også motta EHF faktura: Org.nr.: 957 246 575. Andre henvendelser gjøres på kontormailen: kontor@besttotal.no


Text

Vi har en lang historie med sunn økonomi og god soliditet.

Googlemap
Form2
Navn
Navn er påkrevd
E-post
E-postadresse er påkrevd
Melding
Skriv din melding her
Send
Build your own website
Ⓒ Alle rettigheter forbeholdt
Privacy Policy
Din personlige integritet er viktig for oss. Vi bruker hovedsakelig cookies for statistikk og for å forbedre brukeropplevelsen.
Jeg aksepterer
Mer informasjon