MILJØ & BÆREKRAFT

BEST er opptatt av miljø og har vært Miljøfyrtårnbedrift siden juli 2012.

2022 ble ytterligere fire av våre avdelinger miljøfyrtårnsertifisert.

Se våre Miljøfyrtårn sertifikat under:

Miljøfyrtårn avd Oslo, Sandvika 2021-2024, 

Miljøfyrtårn avd Drammen 2022-2025,

Miljøfyrtårn avd Kongsberg 2022-2025,

Miljøfyrtårn avd Jessheim 2022-2025,   

Miljøfyrtårn avd Hamar 2022-2025

BEST Totalentreprenør AS - avd Drammen: Vinner av TRYG BÆREKRAFTPRIS 2022 !!!

Tildelt 26.september 2022, 1. pris 2022 - for skadebegrensning.

Se pris-begrunnelse 🥇

BEST Totalentreprenør sine miljømål 2022-2025:

  • Avgrense miljøbelastningen ved produkt- og materialvalg
  • Redusere den miljøbelastningen som følger av avfallsproduksjon og – håndtering
  • Redusere utslipp av CO2

 

Best er vant til å jobbe i miljøer hvor det blir praktisert "rent bygg".

Kildesortering og resirkulering blir ivaretatt sammen med bl.a. Franzefoss og iSekk.

Alt avfall fra prosjekter skal kildesorteres der dette er mulig.

Vi bruker kun vannbaserte produkter innen maler- og gulvbeleggarbeider der dette er mulig. Alle våre håndverkere er blitt skolert i forbindelse med ”det store vannskillet” i vår bransje.

BEST Totalentreprenør er medlemmer av «Grønt Punkt ordningen» som sikrer innsamling og gjenvinning av emballasje.

Gjennom Grønt Punkt ordningen er vi også en del av «Tomt og Tørt» som er en returordning for tom og tørr emballasje brukt til f. eks. maling, lakk, lim og sparkel. Disse ordningene er basert på avtaler mellom Miljøverndepartementet og næringslivet.

BEST Totalentreprenør er også en del av innsamlingsprogrammet til Tarkett ReStart som gjenbruker vinylbelegg.

For å verne om det ytre miljø gjøres nyinnkjøp av varebiler med el. biler, hybrider eller fossilbiler med redusert utslipp av CO2. Kjøring i tjeneste forsøkes planlagt slik at det ligger på et minimum. Kjøring med tjenestebil skal tilstrebes og gjøres med en passasjer.

Ved innkjøp av varer og tjenester skal det alltid etterspørres produkter med så lav miljøbelastning som mulig. Kvalitet skal velges framfor pris der dette kan forsvares. Innkjøp skal kalkuleres/forhåndsberegnes slik at spill og avkapp minimaliseres.

Årlig Klima og miljørapport er tilgjengelig ved forespørsel.

Ved å samarbeide med Kirkens Bymisjon med innsamling av tekstiler og annet med en restverdi, er BEST med på å skape bærekraft.

Innsamlingen av tekstiler, klær og sko skaper inntekter og reduserer miljøbelastningen. I tillegg hjelper Kirkens Bymisjon mennesker tilbake i det ordinære arbeidslivet, og bidrar til et samfunn med rom for alle.