MILJØ

BEST er opptatt av miljø og har vært Miljøfyrtårnbedrift siden juli 2012.   

Se vårt Miljøfyrtårn sertifikat, avd Oslo 2021-2024

BEST Totalentreprenør sine miljømål 2021-2024:

  • Avgrense miljøbelastningen ved produkt- og materialvalg
  • Redusere den miljøbelastningen som følger av avfallsproduksjon og – håndtering
  • Redusere utslipp av CO2

BEST er vant til å jobbe i miljøer hvor det blir praktisert ”rent bygg”.

Kildesortering og resirkulering blir ivaretatt sammen med bl.a. Franzefoss og iSekk.

Alt avfall fra prosjekter skal kildesorteres der dette er mulig.

Vi bruker kun vannbaserte produkter innen maler- og gulvbeleggarbeider der dette er mulig. Alle våre håndverkere er blitt skolert i forbindelse med ”det store vannskillet” i vår bransje. 

For å verne om det ytre miljø gjøres nyinnkjøp av varebiler med el. biler, hybrider eller fossilbiler med redusert utslipp av CO2. Kjøring i tjeneste forsøkes planlagt slik at det ligger på et minimum. Kjøring med tjenestebil skal tilstrebes og gjøres med en passasjer.

Ved innkjøp av varer og tjenester skal det alltid etterspørres produkter med så lav miljøbelastning som mulig. Kvalitet skal velges framfor pris der dette kan forsvares. Innkjøp skal kalkuleres/forhåndsberegnes slik at spill og avkapp minimaliseres.

Årlig Klima og miljørapport for Hovedkontor Oslo-Sandvika er tilgjengelig ved forespørsel.

Ved å samarbeide med Kirkens Bymisjon med innsamling av tekstiler og annet med en restverdi, er BEST med på å skape bærekraft.

Innsamlingen av tekstiler, klær og sko skaper inntekter og reduserer miljøbelastningen. I tillegg hjelper Kirkens Bymisjon mennesker tilbake i det ordinære arbeidslivet, og bidrar til et samfunn med rom for alle.